Villkor

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder vår webbplats.

Genom att använda webbplatsen kaboocasino.top godkänner du att följa och vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen avstå från att använda vår webbplats.

Användning av webbplatsen

Vi tillhandahåller endast information för allmän användning och underhållning. Allt material och innehåll på webbplatsen är ämnat att användas på eget ansvar. Vi garanterar inte dess korrekthet eller tillförlitlighet.

Du åtar dig att inte använda webbplatsen för olagliga ändamål eller på något sätt som kan orsaka skada på webbplatsen eller störa dess funktionalitet. Du förbinder dig att inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller dess relaterade system eller nätverk.

  • Du ansvarar för att säkerställa att all information du ger via webbplatsen är korrekt och aktuell.
  • Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller vägra tillgång till webbplatsen vid brott mot dessa användarvillkor.
  • Vi kan ändra eller uppdatera dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Immateriella rättigheter

Allt material och innehåll på webbplatsen kaboocasino.top skyddas av tillämplig upphovsrätt och immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, reproducera, distribuera, överföra eller på annat sätt utnyttja något material eller innehåll utan vårt skriftliga tillstånd.

  • Alla varumärken som används på webbplatsen är ägda av deras respektive ägare och används endast för att identifiera deras produkter eller tjänster.
  • Alla kommentarer, feedback eller andra material som du tillhandahåller oss genom webbplatsen anses inte vara konfidentiella. Vi har rätt att använda, reproducera, publicera, ändra och distribuera sådant material för vilket ändamål som helst.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll över innehållet, integriteten eller säkerheten för sådana webbplatser och tar inget ansvar för dem.

  • Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren och sekretesspolicyn för varje tredjepartswebbplats du besöker.
  • Du samtycker härmed att vi inte kan hållas ansvariga för eventuellt innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på sådana webbplatser eller resurser.
Kontakta oss på användarvi[email protected] för frågor om dessa användarvillkor.